Opis produktu

Program składa się z czterech modułów:

 
I – PRZYCHODY I DIETY – Przelicza przychody uzyskane w walutach obcych osób pracujących poza granicami kraju na złotówki.

 
Rozliczenie osób pracujących za granicą jest skomplikowane i czasochłonne. Różne stawki diet dla poszczególnych krajów, konieczność przeliczania kursów powodują, że sporządzenie zeznania rocznego jest pracochłonne. Ten moduł znakomicie ułatwia to zadanie.
Wystarczy wprowadzić kwoty wypłat w walucie obcej, okres pobytu oraz ewentualnie kwoty podatku, kwoty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a program szybko i sprawnie wykona całe rozliczenie, które można wydrukować i dołączyć do zeznania klienta.
 
II – FAKTURY – Przelicza faktury zagraniczne oraz różnice kursowe.
 

Automatyczne przelicza wartość faktury zagranicznej na walutę polską:

– wartość zarachowaną, wartość zapłaconą, różnice kursowe oraz wartość faktury wewnętrznej dla podatku VAT. Wynik przeliczenia wraz z tabelami kursów NBP możemy wydrukować i dołączyć do faktury.

 
 
 

III – DELEGACJE – Usprawnia proces rozliczania delegacji zagranicznych.

 
 
Wprowadziliśmy szereg udogodnień umożliwiających szybkie i proste rozliczenie delegacji zagranicznej, do najważniejszych zaliczyć trzeba:
•          automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów zagranicznych (wystarczy wprowadzić daty i godziny wyjazdów)

•          obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy , itp.

 

IV- KURSY – Program posiada wbudowaną bazę średnich kursów walut NBP z możliwoćcią wydruku tabeli z każdego dnia w roku.

 
 
 
W bazie zamieszczone są kursy z roku od 2002 do roku obecnego.